Наши контакты: 096-682-15-84 063-028-00-82

Новости

Координаційна рада МВС: Практичні кроки

Координаційна рада МВС: Практичні кроки

Останнім часом питання практичної взаємодії правоохоронних органів із представниками ринку охоронних послуг є одним із тих, що весь час на слуху. Активізація цієї співпраці вже дає перші практичні результати, є певні напрацювання щодо подальшого її розширення. Про перші підсумки, перспективи, аспекти та проблеми взаємодії сьогодні ми говоримо із першим заступником начальника Департаменту громадської безпеки МВС України полковником міліції Сергієм Поготовим.

koordinacijna-rada-mvs-praktichni-kroki-1Сергію Миколайовичу, як Ви оцінюєте перспективи взаємодії правоохоронних оргаців із недержавними охоронними структурами? Які проблеми нормативного, організаційного характеру, можливо, потребують першочергового вирішення?

Радикальні соціально-економічні перетворення, що відбулися за останнє десятиліття, спричинили як позитивні, так і негативні зміни в сучасному українському суспільстві. Це, насамперед, стосується аспекту забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їхнього життя, здоров’я та власності.

У процесі побудови правової держави дедалі більшої актуальності набуває питання надійного захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Тож сьогодні нагальною є проблема підвищення ефективності профілактики та протидії злочинності силами державних правоохоронних органів. Для посилення цієї роботи Міністерство внутрішніх справ України обрало курс на залучення недержавних охоронних організацій до справи забезпечення охорони громадського порядку. Адже досвід економічно розвинутих країн демонструє практичну користь залучення до правоохоронної і, в першу чергу, до профілактичної діяльності зацікавлених недержавних охоронних структур.

Ці чинники обумовили саму перспективу участі недержавних охоронних структур у забезпеченні охорони громадського порядку шляхом спільного патрулювання їхніх працівників із міліціонерами патрульної служби, дільничними інспекторами міліції. Така співпраця з недержавними охоронними структурами є досить далекоглядною. Зокрема, сьогодні з нами активно співпрацює недержавне охоронне підприємство TOB «ВЕНБЕСТ», понад 600 працівників якого залучаються до спільних нарядів. Такі наряди функціонують у двадцяти п’яти регіонах України (Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернівецькій областях, м. Києві, та інших).

Крім того, сформовано вісім навчальних груп по ЗО працівників міліції, які, починаючи з лютого поточного року, на тренувальній базі «ВЕНБЕСТ» проводять навчання з метою набуття теоретичних і практичних навичок для налагодження взаємодії між членами екіпажів.

Важливим кроком є відпрацювання та запровадження механізму залучення до охорони громадського порядку спільних нарядів міліції та громадських формувань недержавних охоронних структур, які пропонують свою допомогу в забезпечені правопорядку.

В регіонах держави на 1024 особи збільшено кількість нарядів

У результаті такої співпраці із недержавними охоронними структурами в регіонах держави на 1024 особи збільшено кількість нарядів, які щодня заступають на охорону гоомалського порядку в системі «єдиної дислокації» — з 22120 до 23144 осіб, та збільшено щільність перекриття на 1,8%.

Така ініціатива вже сьогодні дає практичні результати. Зокрема, з початку цього року під час спільного патрулювання працівників міліції та TOB «ВЕНБЕСТ» по Україні здійснено понад 1400 виїздів за телефонними повідомленнями по спецлінії «102». За їх результатами затримано за підозрою у скоєнні злочинів 77 осіб, із яких:

 • 1 особу — за розбійний напад,
 • 7 осіб — за пограбування,
 • 28 осіб — за зберігання наркотичних засобів,
 • 25 осіб — за крадіжки,
 • 7 осіб — за хуліганські дії,
 • 8 осіб — за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень,
 • 1 особу, яка перебувала в розшуку за викрадення автотранспортного засобу;
 • за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) затримано 71 особу,
 • за ст. 185 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) затримано 27 осіб,
 • за ст. 178 КУпАП (розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) складено 546 протоколів,
 • за ст. 175 КУпАП (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) складено 71 протокол,
 • за ст. 180 КУпАП (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння) складено 5 протоколів.

Проте, в організації нашої співпраці з іншими структурами, як не прикро, майть місце і певні проблеми. Так, на даний час постало серйозне питання щодо механізму правового регулювання, який дозволяє профе­сійно організовувати роботу спіль­них мобільних груп. Держава, як контролююча і регулююча структура, повинна правильно планувати і керу­вати цим правоохоронним процесом, виходячи з реальних оцінок станови­ща, що складається у країні, узагаль­нюючи як національний, так і зару­біжний досвід. Для цього необхідно створення відповідної законодавчої бази, чіткого механізму взаємодії недержавних охоронних структур з правоохоронними органами.

З огляду на ситуацію, що склалася, розроблені та надіслані на місця Ме­тодичні рекомендації про залучення громадських формувань з охорони громадського порядку, створених на базі недержавних охоронних структур, до охорони правопорядку. Також і підготовлено проект наказу про за­твердження Інструкції щодо забезпечення охорони громадського порядку спільними мобільними групами у складі працівників міліції та членів громадських формувань, спеціалізо­ваних загонів, охоронних структур у системієдиної дислокації. Цей проект на даний час проходить юридичну експертизу в управлінні юридич­ного забезпечення МВС України (після чого його буде направлено до ГУМВС, УМВС для спільного опрацювання з охоронними структурами та наданнясвоїх зауважень та пропозицій).

Координаційна Рада МВС працює — зроблені перші важливі кроки

Які нерші оцінки роботи Виконавчого комітету? Ваші побажання щодо підвищення ефективності співпраці органів правопорядку та недержавних суб’єктів охорони.

На киконання рішення Всеукраїнської наради операторів ринку охоронних послуг, відповідно до Поло­ження про Міністерство внутрішніх справ України у частині створення консультативних і дорадчих органів, а иакож з метою здійснення громадського контролюза діяльністю МВС України та недержавної системи безпеки в Україні, забезпечення проведення консультацій і координації дій ОВС з недержавними охоронними структурами в охороні громадського порядку, попередження й припинення злочинів у місцях виконання охоронних функцій, підвищення правової культури персоналу охорони, активізації їх участі в удосконаленні заканодавчого та нормативного забезпечення професійної охоронної діяльності наказом МВС від 28.04.2010 за №162 створено Ко­ординаційну раду МВС із взаємодії ОВС з охоронними підприємствами, їх об’єднаннями та службами безпеки суб’єктів господарювання.

Згідно із затвердженим Положен­ням, Координаційна рада — це гро­мадський консультативно-дорадчий орган, метою якого є здійснення ко­ординації заходів органів і підрозді­лів внутрішніх справ з охоронними підприємствами.

Наказом також було затверджено склад Координаційної ради:

За останніх чотири місяці проведено два засідання Виконавчого комітету Координаційної ради (18 листопада минулого року та 16 лютого поточно­го року), де прийнято рішення щодо внесення змін і доповнень до її скла­ду, створено робочі групи з питань підготовки та супроводження про­екту Закону України «Про охоронну діяльність», вирішення ситуації на­вколо присвоєння персоналу охоро­ни відповідних кваліфікаційних ка­тегорій, боротьби з недобросовісною конкуренцією на ринку охоронних послугта інше.

venbest-delitsya-znaniyami-s-sotrudnikami-milicii-1Які будуть побажання? На мою дум­ку, єдиним побажанням буде те, щоб наша робота була успішною, і ми досягли поставлених перед собою мети: посилення безпеки наших громадян на вулицях та в інших громадських місцях.

Які зміни в роботі Департаменту громадської безпеки відбудуться у зв’язку зі скороченням штатної чи­сельності Міністерства внутрішніх справ?

Відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи цен­тральних органів виконавчої влади» Міністерством здійснюються заходи із вдосконалення структури та поступового скорочення штатної чисель­ності центрального апарату МВС, територіальних органів і підрозділів внутрішніх справ.

При цьому, враховуючи соціаль­но-економічні умови в державі, на сьогодні є актуальною необхідність активізації роботи міліції в забезпе­ченні захисту життя, здоров’я, прав і свобод громадян, їх власності, охоро­ни громадського порядку в містах та в інших населених пунктах, запобі­гання правопорушенням, посилення боротьби із злочинністю, своєчасного виявлення фактів недодержання ви­мог законодавства.

При скороченні штатних одиниць в органах внутрішніх справ робота із забезпечення охорони громадського порядку на вулицях та в інших гро­мадських місцях населених пунктів буде активізована за рахунок залучен­ня недержавних охоронних структур до здійснення патрулювання разом із працівниками міліції, впровадження новітніх технологій – системи гло­бального позиціювання GPS (дасть змогу більш мобільного та ефектив­ного маневрування силами та засо­бами з метою розкриття злочинів по «гарячих» слідах), встановлення комплексної системи відеоспостереження в громадських місцях.

Таким чином, практична взаємодія правоохоронних органів та недержав­них служб охорони вже стала сього­денною реальністю. Тож, як співаєть­ся у відомій пісні: «Любимый город может спать спокойно».

Вів бесіду Ілля Кузнецов

Материал для публикации взят из журнала «Мир профессиональной безопасности» № 3, март 2011.

Комментировать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *